Procedura de închiriere a unei biciclete electrice presupune respectarea unor reguli și condiții impuse de către SC EBIKE Turism SRL:

1. Clientul trebuie să aibă cel puțin 16 ani;

2. Perioada minimă de închiriere este de 1 oră;

3. Este necesară semnarea unui contract de închiriere;

4. Este necesară plata unei garanții în valoare de 50 Ron care va fi returnată la predarea bicicletei, dacă aceasta nu a fost avariată.

Alte obligații ale clientului:

1. Clientul trebuie să respecte legislația României privind regulile de circulație în regim de bicicletă precum și instrucțiunile cuprinse în manualul de exploatare a bicicletei;

2. Bicicleta închiriată trebuie păstrată și returnată într-o stare perfectă;

3. Bicicleta se va folosi exclusiv pentru deplasare în Iași(oraș) , fără a fi folosită în orice fel de curse sau demonstrații;în cazul în care acesta decide să părăsească orașul, este necesară anunțarea acestui lucru înaintea sau în timpul închirierii.

4. Este obligatorie comunicarea imediată, a oricărei defecțiuni tehnice și respectarea indicațiilor primite de la firma de închirieri biciclete;

5. Clientul are obligația de a comunica urgent furtul bicicletei sau al unor părți componente sau piese ale acestuia, precum și orice pagubă produsă bicicletei;

6. Este interzisă aducerea de modificări de orice natura atât părții mecanice, cât și celei electrice a bicicletei;

7. Este necesar să se ia măsurile de siguranță (blocarea bicicletei cu antifurtul oferit atunci când aceasta este staționată sau garată)

8. Nu este permisă abandonarea bicicletei în zone nepopulate sau în caz de blocaj al circulației, cu excepția situațiilor în care acest lucru a fost cerut în mod expres de organele în drept, atunci când este pusă în pericol viața sau integritatea persoanelor;

9. Clientul trebuie să restituie imediat bicicleta la expirarea termenului contractual. În cazul depășirii termenului cu mai mult de 1 ora neanunțat, SC EBIKE Turism SRL este îndreptățită să considere bicicleta furată și să anunțe furtul la Poliție.

10. Să folosească bicicleta închiriată, în scopul și condițiile prevăzute în prezentul contract.

11. Să achite tariful convenit la termenele stabilite.

12. Să nu încredințeze altei persoane bicicleta ce face obiectul prezentului contract.

13. Să alimenteze bateria bicicletei în cazul închirierii mai lungi de cinci ore.

14. Să restituie la încetarea contractului bicicleta în starea în care a primit-o.

15. Să suporte toate daunele provocate bicicletei.

16. Să respecte toate prevederile menționate în procesul verbal de predare - primire a bicicletei.